361 OKTATÁSI INTÉZMÉNY KAPTA MEG AZ „ÁLLATBARÁT” CÍMET

Harmadik alkalommal, kibővített tartalommal és további kategóriákkal hirdette meg az állatvédő és állatbarát címek elnyerését célzó pályázatát az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző és Módszertani Központja és az „Állatvédelem gyerekeknek” FB oldal szerkesztőbizottsága az oktatási intézmények számára. Az óvodák és általános iskolák mellett már bölcsődék, középiskolák és gyermekotthonok is pályázhattak.  

Az előző pályázatok sikerét mutatja, hogy a korábbi évhez képest ismét megduplázódott a versenyző intézmények száma:  

Az április 30-i határidőig összesen 361 egyéni pályázat érkezett (22 bölcsőde, 233 óvoda, 92 általános iskola, 8 középiskola, 5 gyermekotthon és 1 fejlesztő), ami a tavalyi szám több mint kétszerese. Valamennyi intézmény jogosult az „állatbarát” cím használatára egy éven keresztül. 

A pályázó általános iskolák száma a tavalyi ötvenről kilencvenkettőre, az óvodák száma százhúszról kétszázharmincháromra nőtt és ezekhez jöttek még az új kategóriák pályázói.  

A pályázatra olyan oktatási és gyermekvédelmi intézmények jelentkezését várták, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és törekednek arra, hogy beépítsék a felelős állattartást a nevelésbe, változatos és kreatív programok segítségével.  

A 2023-as pályázatban elnyerhető címek, az állatbarát címen túl: 

  • „Év Állatvédő Bölcsődéje 2023” 
  •  „Év Állatvédő Óvodája 2023” 
  •  „Év Állatvédő Általános Iskolája 2023” 
  • „Év Állatvédő Középiskolája 2023” 
  •  „Év Állatvédő Gyermekotthona 2023” 

A beérkezett munkákat egy állatvédelmi és pedagógus szakemberekből álló zsűri bírálta el. A pályázatok nyertesei a díjakat és okleveleket – immár hagyományosan – az Állatorvostudományi Egyetemen, június 21-én megrendezendő ünnepségen vehetik át Prof. Dr. Sótonyi Péter rektortól. Minden kategóriában három helyezettet díjaznak, így összesen 15 nyertes intézményt hirdetnek majd a júniusi díjátadón. 

Az oklevelek, tárgyi ajándékok és élménymeglepetések mellett az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is tart egy állatvédelmi képzést valamennyi állatbarát oktatási intézmény számára, az összegyűjtött jó gyakorlatokra alapozva. 

Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: „Állatvédelmi kutatóként és oktatóként abban hiszek, hogy az állatvédelem területén jelentkező nehézségek újratermelődésének megakadályozása érdekében a megelőzéssel, az ismeretterjesztéssel tehetünk a legtöbbet. Ezért fontos feladatunk az állatvédelmi oktatás, az állatokkal kapcsolatos ismeretek átadása a gyerekek számára. Óriási eredménynek tartom, hogy évről évre több oktatási intézmény áll mellénk ebben a munkában. Meggyőződésem, hogy csak így együtt érhetünk el valódi, hosszú távra szóló eredményeket. Minden, ebben a munkában részt vállaló pedagógusnak köszönettel és hálával tartozunk. Ők azok, akik a legtöbbet tehetik a jövő társadalmának szemléletformálásáért. Nem szabad elfelejtenünk: a ma gyermeke a jövő állattartója, döntéshozója, jogalkalmazója! 

Egy olyan állampolgár, aki helytálló ismeretekkel rendelkezik az állatok valós természetét illetően, és tudja, hogy az állatok – ahogy állatvédelmi törvényünk találóan fogalmaz – örülni, érezni, szenvedni képes élőlények, megtanul tisztelettel tekinteni az élet valamennyi megnyilvánulására. Állattartóként a jó gazda gondosságával jár el, nem tolerálja az állatok bántalmazását (amelyet csak egy lépés választ el az emberek elleni erőszaktól), valamint védi, óvja természeti értékeinket. Ez, és csak ez jelenthet hosszú távú megoldást, akár a fajgazdagság megőrzésére, akár a kóborállat-állomány csökkentésére, akár az illegális szaporítók elleni fellépésre gondolunk, és a sort hosszan folytathatnánk.” 

 

Koska Hedvig, az Állatvédelem gyerekeknek főszerkesztője elmondta, hogy az állatvédelmi oktatás köznevelésbe való beépítése rendkívül fontos lépés ahhoz, hogy a gyermekek megtanulják az állatok iránti tiszteletet és felelősségvállalást, mely nemcsak az állatok jóllétére, hanem az egész társadalomra nézve is pozitív hatással bír. Az állatokkal való helyes és szeretetteljes viszony kialakítása segíti a gyermekek személyiségfejlődését, empátiakészségét és morális érzékenységét, mely hozzájárul az összetartó, fenntartható és etikus társadalom kialakulásához, ahol az emberek és az állatok harmonikus kapcsolatban élhetnek egymással. 

Az Állatbarát pályázatnak köszönhetően létrejött az Állatbarát Pedagógus Kör, mely közösség egyaránt szolgálja a gyermekvédelmet és az állatvédelmet. Azáltal, hogy az állatvédelmet oktató pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek egy közösségbe tömörülnek, lehetőséget teremtenek a tapasztalatcserére, az együtt gondolkodásra és az állatvédelem és gyermekvédelem területén való tudásuk fejlesztésére. 

 

A 361 „állatbarát” címet nyert oktatási és gyermekvédelmi intézmény listája az alábbi linkre kattintva érhető el:  

 

https://allatvedelemgyerekeknek.hu/bejegyzesek/hirek/361-oktatasi-intezmeny-kapta-meg-az-allatbarat-cimet/ 

 

 

 

További információk: 

Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ 

E-mail: allatvedelmikozpont@univet.hu 

Internet: https://univet.hu/hu/egyetem/szervezeti-egysegek/allatvedelmi-jogi-elemzo-es-modszertani-kozpont/ 

Facebook: https://www.facebook.com/AllatvedelmiKozpont/ 

Állatvédelem gyerekeknek 

Internet: www.allatvedelemgyerekeknek.hu 

Facebook: www.facebook.com/allatvedelemgyerekeknek 

Instagram: www.instagram.com/allatvedelemgyerekeknek 

TikTok: www.tiktok.com/@allatvedelemgyerekeknek